Taijutsu

10

Kamui Jutsu

9

Oriator

8

Tailed Beast Jinchuuriki

7

Fire Ball Justu

6

Shurikenjutsu

5

Susano

4

Rinnegan

3

Mokuton

2

Mangekyo Sharingan

1