10

Amaterasu

9

SUSANO SHADOW CLONE

8

SUSANO

7

FIRE SHURIKEN JUTSU

6

FIREBALL JUTSU

5

CROW CLONE TECHNIQUE

4

Tsukuyomi NIghtmares

3

GENJUTSU

2

INFINITE SHURIKEN JUTSU

1

SHARINGAN