TOP 10 DOJUTSU IN NARUTO  ANIME.

TOP 10 DOJUTSU IN NARUTO  ANIME.

Obito Uchiha

Sasuke Uchiha

Momoshiki Otsutsuki

Kakashi Hatake

Madara Uchiha

Kaguya Otsutsuki

Kaguya Otsutsuki

Itachi Uchiha

Isshiki Otsutsuki

Isshiki Otsutsuki

Indra Otsutsuki

Hagoromo Otsutsuki