Top 10 Uchiha Clan Members In Naruto.

Top 10 Uchiha Clan Members In Naruto.

Madara Uchiha

Madara Uchiha

Sasuke Uchiha

Sasuke Uchiha

Obito Uchiha

Obito Uchiha

Fugaku Uchiha

Fugaku Uchiha

Itachi Uchiha

Itachi Uchiha

Indra Otsutsuki

Indra Otsutsuki

Izuna Uchiha

Izuna Uchiha

Kagami Uchiha

Kagami Uchiha

Mikoto Uchiha

Mikoto Uchiha

Sakura Uchiha

Sakura Uchiha

Shisui Uchiha

Shisui Uchiha

Tekka Uchiha

Tekka Uchiha